Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterin pitäjä: Turun Teatterisäätiö sr (Säätiö)
Osoite: c/o Riitta Iivonen, Pietinkuja 7 D 13, 20900 Turku
Puhelin +358 50 5217204
Sähköposti: riitta.iivonen@op.fi
Yhteyshenkilö Riitta Iivonen

Rekisteröidyt

Säätiölle toimitetuissa apurahahakemuslomakkeissa käsitellään hakijoiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Apurahalomakkeita käytetään apuna apurahojen myöntämisessä ja maksamisessa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Apurahahakemuslomakkeissa käsitellään seuraavia hakijoiden henkilötietoja:

 • rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • rekisteröidyn osoitetiedot
 • rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • rekisteröidyn puhelinnumero
 • rekisteröidyn sosiaaliturvatunnus
 • rekisteröidyn pankkiyhteys/tilinumero
 • rekisteröidyn ammatti

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään apurahahakemuksista.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Apurahahakemuslomakkeiden henkilötiedot ovat rekisterinpitäjän yhteyshenkilön hallussa.

Henkilötietojen säännönmukaiset siirrot

Yli 1.000 euron apurahan saaneiden henkilötiedot toimitetaan edelleen verottajalle.

Henkilötietojen säilytysaika

Apurahahakemuslomakkeet hävitetään vuosittain hakemusten käsittelyn jälkeen

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käyttöä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen yhteydenotot - kohdan mukaisesti. Säätiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Säätiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen riitta.iivonen@op.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Turun Teatterisäätiö
c/o Riitta Iivonen
Pietinkuja 7 D 13
20900 Turku

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.4.2019 vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuneen asetuksen säädöksiä.

TURUN TEATTERISÄÄTIÖ
C/O RIITTA IIVONEN
PIETINKUJA 7 D 13
20900 TURKU